Skip to product information
1 of 1

סט ספר הזכרונות - 2 כרכים

סט ספר הזכרונות - 2 כרכים

Regular price $32.00 USD
Regular price Sale price $32.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

ספר הזכרונות כולל את זכרונות אדמו"ר הריי"צ כפי ששמע מסבתו הרבנית רבקה, ומדוד אביו הרז"א, על ימי ראשית החסידות וחסידות חב"ד.

נערך על ידי הסופר והעיתונאי דוד לייב מקלר.

בשנת ת"ש מסר אדמו"ר הריי"צ לסופר דוד לייב מקלר - על-פי בקשת הסופר - את רשימתו 'רשימת ליובאוויטש', במטרה שיעבד אותה לסדרת 'זכרונות' של אדמו"ר הריי"ץ.

ביום ה' תשרי תש"א החל הסופר לפרסם בעיתון האידי 'מארגען זשורנאל' סדרה של 'ליובאוויטשער רבינ'ס זכרונות', ואת פרסומה הוא סיים בחודש אדר תש"ב

על פי תיאור אדמו"ר הריי"צ, כולל הספר (חלקים א'-ב') את תיאור חיי ר' ישראל ברוך (אבי אדמו"ר הזקן), חותנו ר' אברהם מליאזנא וגיסו ר' יוסף יצחק, עד ח"י אלול תק"ה.

View full details