Skip to product information
1 of 1

שיקדש עצמו

שיקדש עצמו

Regular price $22.00 USD
Regular price Sale price $22.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
ספר מקיף ביותר, הכולל את כל הלכות והליכות הבית היהודי בעניני אישות בין בעל ואשתו, עם מקורות וטעמים.
מיועד לנשואים בלבד.
מאת הרב יהודה לייב נחמנסון, חבר כולל לדיינות 'אור יעקב' ברחובות, מורה צדק בקהילת חב"ד בעיר, מחבר ספרים תורניים ומוסר שיעורי הלכה רבים, ומרבני מכון הלכה - חב"ד.
View full details