Skip to product information
1 of 1

תולדות שמואל מונקס

תולדות שמואל מונקס

Regular price $13.00 USD
Regular price Sale price $13.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
תולדות חייו ופעלו של הרב החסיד רבי שמואל מונקעס, מגדולי תלמידיו של כ"ק אדמו"ר הזקן.
ר' שמואל מונקעס נודע ב'מילתא דבדיחותא' החסידית הייחודית לו, והנה הפרק העוסק בכך, ובו הסיפורים על פי דברי רבותינו נשיאינו וזקני החסידים בדורות הקודמים.
הספר כולל בחלק השני שלו - סקירה מיוחדת אודות אירועי החתונה הגדולה בז'לאבין בה נישאו נכדי אדמו"ר הזקן ורבי לוי יצחק מברדיצ'ב, בה הרב שמואל מונקעס היה זה שהביא שמחה מיוחדת.
הספר בעריכת הרב יוחנן גוראריה' שליח הרבי ורבה של חולון, וזהו הספר השלישי בסדרת תולדות החסידים לאחר תולדות יצחק אייזיק מהומיל ותולדות ברוך מרדכי, ובסך הכל זהו הספר ה-13 של הרב גורארי'.
View full details