Skip to product information
1 of 1

ואני תפילתי - סט, 2 כרכים

ואני תפילתי - סט, 2 כרכים

Regular price $20.00 USD
Regular price Sale price $20.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
ואני תפילתי, הינו ספר המבאר ומפרש את מילות התפילה, שנכתב ונערך על ידי הרב ניסן מינדל.
הספר כולל פרקים מסודרים על פי סדר התפילה, בהם מבוארים כל חלקי ומילות התפילה באופן ברור ופשוט. יצא הספרבוק לראשונה בשנת תשל"ב, והפך מהרה לספר משש בשל תרומתו הרבה להבנת פירוש המילות בעת התפילה.
הספר חולק לשני כרכים:
כרך ראשון המספק הסבר מלא ומפורט על תפילות שחרית, מנחה ומעריב, כמו גם קריאת שמע של המיטה וברכות הנהנין. בנוסף להופיע בו מבוא הבוחן את ההשתתפות העמוקה יותר של התפילות, על פי חסידות.
כרך שני המוקדש להסבר וביאור תפילות השבת, ומספק הבנה גם לגבי למהותה של השבת.
View full details