Skip to product information
1 of 1

ימות המשיח

ימות המשיח

Regular price $14.00 USD
Regular price Sale price $14.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

הספר ימות המשיח הוא ספר העוסק בסוגיות הגאולה וביאת המשיח במקורות היהדות וכתוב בסגנון השווה לכל נפש, באופן מסודר וברור.

תוכן הספר - שנערך על ידי מנחם ברוד, פורסם בהמשכים ב"שיחת השבוע" בין השנים תנש"א - תשנ"ב.

יצא לאור לראשונה כספר על ידי מכון ליובאוויטש של ארגון צעירי אגודת חב"ד בשנת תשנ"ג, ונהפך לרב מכר. הוא הופץ בעשרות אלפי עותקים, והמוני יהודים קבעו בו שיעורים ללימוד ענייני הגאולה.

הסיבה לכתיבת הספר הגיעה בעקבות הוראת הרבי, בשנים תנש"א-תשנ"ב, ללמוד את ענייני המשיח והגאולה. התברר אז כי אין בנמצא ספרות מסודרת בנושא הזה, ובוודאי אין ספרות שמתאימה לקהל הרחב.

בשנת תשע"ד הספר יצא לאור במהדורה חדשה ומורחבת. בנוסף, בשנת תשע"א יצא לאור הספר סודות הגאולה, בו עובדו חלקים מספר ימות המשיח לשפה המתאימה גם לילדים. כמו"כ עבר ניקוד והגהה מחודשת, ועומד מחדש באותיות גדולות ומאירות עיניים.

View full details